ario222

آیا زمان اندیشیدن و تصمیم گیری در مورد جنايات آخوندها فرا نرسیده است؟

In جنبش سبز on 2010/05/12 at 17:46

هموطنم در این متن هرجا از آخوند نام برده شده، منظور آخوندهایی هستند که از لباس دین برای اهداف شیطانی استفاده میکنند و بدیهی است روحانیونی که در تمام عمر در مسیر هدایت اخلاقی مردم و آموزش پاکی و درستی گام بر می دارند، منظور ما نیستند.

همچنینن عبارت تازی و تازی زاده و تازی پرست خطاب به کسانی است که با وجود زیستن در ایران و استفاده از منابع و سرمایه های ایران با هویت، تاریخ و فرهنگ ایرانی دشمنی می کنند و در پی تخریب میراث باستانی و فرهنگی ایرانند.

***

خوب به این جمله وصیت نامه شهید مهدی اسلامیان دقت کنید :» ایران سرزمین ماست،ایران سرزمین ماست،ایرانی که آب و خاک و ناموسش و ثروتش ۳۰ سال است که به تاراج می رود. عربزاده هایی که لباس اسلام و روحانیت بر تن دارند و خود را زاده ایران می نامند.عرب زاده هایی که نقاب بر چهره کریه و پلید گذاشته اند و به اصطلاح قیام حسینی سرلوحۀ خود قرار داده اند.آیا قیام امام حسین علیه السلام ظلم بر ظلم بود؟»

با خواندن وصیت نامه مهدی اسلامیان میپرسم آیا زمان اندیشیدن و تصمیم گیری در مورد آخوندهای فاسد فرا نرسیده است؟

ما با دو موضوع بغرنج در نبردیم یکی سبعیت و وحشی گری آخوندهای فاسد و تمایلشان به تحمیل عقاید جاهلیشونن و دیگری دین آخوندهای فاسد است.

هرچند ما با مسئله دشوارتری به نام دین نوساخته ای بر مبنای ولایت فقیه اللهی آخوندها روبرو هستیم. دینی که در آن خدا و گفته هایش درجه دو محسوب شده و امر الهی به امر فقیه تبدیل شده و تنزل میابد؛ دینی که در آن ولایت با فقها و تفسیر و حق رای از آن کثیفترین قشر چامعه و پلیدترین موجودات یعنی روحانیون فاسد است.

*در تمام نوشتار منظور از تازی زادگان، عرب پرستانی است که به جای ایرانی بودن و خدمت به ایران و ایرانی در حال نابودی ایران و ایرانیان هستند، مطلقا منظور عرب زبانان ایرانی که ایرانی و همخونمان هستند و مانند ما عاشق ایران میباشند نیست.

اعدام 5 ایرانی دیگر توسط رژیم جمهوری اسلامی سخت مرا به فکر فرو برده بود که متن وصیت نامه مهدی اسلامیان عزم مرا برای بازگو کردن پرسشی بسیار مهم و اساسی جزم کرد:

تا چه زمانی ایرانیان جنایات آخوندهای فاسد را تحمل خواهند کرد؟

تا چه زمانی ایرانیان تخریب فرهنگ و تمدن باستانیشان را توسط اینان تحمل خواهند کرد؟

تا چه زمانی ایرانیان تجاوز به دختران و پسرانشان را در زندانهای عرب پرستان و رژیم اهریمنیشان تحمل خواهند کرد؟

تا چه زمانی ایرانیان نابودی اقتصاد ایران را در سایه چپاول و دزدمنشی آخوندهای فاسد تحمل خواهند کرد؟

تا چه زمانی ایرانیان حکومت یک ضدایرانی بی شرف و پلید(خمینی و خامنه ای) را تحمل خواهند کرد؟

تا چه زمانی دریده شدن و مثله کردن و سنگسار عزیزانمان را توسط اینان تحمل خواهیم کرد؟

تا چه زمانی زندانهای قرون وسطایی را تحمل خواهیم کرد؟

تا چه زمانی ….؟

دوباره و دوباره به این جمله وصیت نامه سردار حقیقی میهنمان مهدی اسلامیان دقت کنید :» ایران سرزمین ماست،ایران سرزمین ما ست،ایرانی که آب و خاک و ناموسش و ثروتش ۳۰ سال است که به تاراج می رود. عربزاده هایی که لباس اسلام و روحانیت بر تن دارند و خود را زاده ایران می نامند.عرب زاده هایی که نقاب بر چهره کریه و پلید گذاشته اند و به اصطلاح قیام حسینی سرلوحۀ خود قرار داده اند.آیا قیام امام حسین علیه السلام ظلم بر ظلم بود؟»

کافیست هر کدام از ما ایرانیان مدت کوتاهی با خود خلوت کند و بیندیشد که تازیان از صدر اسلام و حمله در زمان عمر تازی تاکنون چه بر سر ایران آورده اند…

اگر 1400 سال پیش عمر مشغول طرحریزی نابودی ایران و سپاهشان مشغول تجاوز به مادران و خواهرانمان و کشتن پدرانمان بودند، امروز برخی فرزندانشان همان کار سابق را به نحوی دیگر پیگیری میکنند…

من پیش از این نیز این درد بزرگ را بازگو کردم که :

«ما برای برخی امام زاده هایی که به اندازه یک دانه ارزن به ما سود نرسانده اند، مقبره های های با شکوه ساختیم و آنان حتی به مقبره ساده، بی ریا و باستانی پدر ما کوروش رحم نمی کنند! من از تمام کسانی که ادعای مسلمانی دارند میپرسم: کدام قوم وحشی و کدام حیوان درنده ای را می شناسید که با ملتی چنین مهمان نواز و انساندوست چنین معامله ای بکند؟

ما برای امام رضا بزرگترین و گرانترین بارگاه جهان را ساختیم و اینان به آرامگاه محقر پدر ما میتازند.

ما برای امامزادگانی که اکثرا هیچ خیری به ملت رنج دیده مان نرسانده اند، مقبره ساختیم و اینان استخوانهای پدر ما را میدزدند تا نابودش کنند!

من از آخوندهای فاسد که ضد ایران و ایرانی هستند می پیرسم: اگر ما به جهت اینکه ایران، وطن ماست، ما صاحب ایرانیم و از نژاد ایرانی، برویم و گور امام رضا و امامزادگان را تخریب کنیم چه حالی پیدا می کنین؟ آیا تخریب گور امامن و امام زادگان درست است؟ اگر درست نیست پس چرا در حق دیگران چنین می کنید؟ آیا تخریب مقبره هر کسی در دین و آیین شما مشروع و جایز است؟ آیا خدا فرمان داده است که به نیاکان و درگذشتگان دیگران توهین کنید و مقابرشان را خراب کنید؟ 

برادران و خواهران ایرانی، همانطور که شهید اسلامیان اشاره میکند ایران وطن ماست، اما اینان بدون شک و تردید هموطن و همخون ما نیستند، برخی عرب پرستان و  آخوندها در طول 30 سال پس از انقلاب ثابت کردند که راهشان همان مسیر وحشی گری و درنده خویی اجدادشان است و هرگز تغییر نکرده اند…

اگر کسی ذره ای شک داشت که تازیانی که 1400 سال پیش به ایران هجوم آوردند و همه نوادگانشان که مانده اند بواسطه 1400 سال در میان ما بودن و زیستن، ایرانی شده اند، اینک بایستی فهمیده باشد که در چه اشتباه مهلکی غوطه ور است. هوز برخی از اینان در جهل دیرینه شان غوطه ورند. هوز گرفتار نژاد پرستی اند که ایرانی را می کوبند و تحقیر می کنند.

هموطنم وقت اندیشیدن است: آیا ما میخواهیم این افکار کثیف و پلید را یکبار برای همیشه به زباله دان تاریخ بیندازیم یا نه؟

آیا میخواهیم با بیرون راندن این افکار برخی آخوندها، همچون کاری که با مقدونیان کردیم ایران را از لوث وجودشان پاک کنیم یا نه؟

میدانم که خواهید گفت بیرون راندن چند ده هزار آخوند فاسد پلید از ایران مشکلی را حل نمیکند اما این نخستین گام در احیای ایران خواهد بود، آخوندی که به خاطر اجداد کثیفش و افکار پلید و منحوسشان حاضر به نابودی ایران و تجاوز به ایران و ایرانی است، لیاقت زندگی در بین ایرانیان و زیستن در خاک پاک ایرانزمین را ندارد…

خامنه ای باید بداند این لجنکاری ها نه تنها گریبان خودش را بلکه گریبان همه آخوندهای فاسد را خواهد گرفت …

اين بايد در راس برنامه هايمان باشد.

ما نه تنها نياز به نبرد با افکار تازيان جاهلی داريم، بلکه بايد برخی آخوندها و جناياتشان نيز به نبرد برخيزيم…بگزاريد ترس در تمام وجودشان لانه کند..

فردايي که خواهد آمد و هر کس بايد پاسخگوي اعمالش باشد..

زنده باد ايران ، آزاد باد ايراني…

باز هم این فراز وصیت نامه را بخوانید :»

ایران سرزمین ماست،ایران سرزمین ما ست،ایرانی که آب و خاک و ناموسش و ثروتش ۳۰ سال است که به تاراج می رود. عربزاده هایی که لباس اسلام و روحانیت بر تن دارند و خود را زاده ایران می نامند.عرب زاده هایی که نقاب بر چهره کریه و پلید گذاشته اند و به اصطلاح قیام حسینی سرلوحۀ خود قرار داده اند.آیا قیام امام حسین علیه السلام ظلم بر ظلم بود؟

و با شعار مردم سالاری دروغین و با استفاده از احساسات دینی مردم مسلمان کشورمان ایران را به اسارت برده اند. و در حال جنگ سرد با مردمند و حقوق حقه مردم و جوانان این مرز و بوم را با توسل شکنجه و زور با اهرم های فشار و به اصطلاح سربازان گمنام امام زمان عج الله زیر پا گذاشته اند. و بزرگترین دیکتاتوری مذهبی جهان را در کشور کاملا مسلمان پیاده کرده اند.و به راستی خود را نهاد بر حق خدا و امام زمان می دانند و بانوشتن سناریوهای کثیف و توطئه های وحشتناک سعی در از بین بردن آرمانها و آرزوهای حقیقی نسل جوان مملکت هستند.«

*************************************************************************

وصیت نامه شهید مهدی اسلامیان که در اردی بهشت ماه 1389 به دست رژیم تازیان به شهادت رسید :

ایران سرزمین ماست،ایران سرزمین ما ست،ایرانی که آب و خاک و ناموسش و ثروتش ۳۰ سال است که به تاراج می رود. عربزاده هایی که لباس اسلام و روحانیت بر تن دارند و خود را زاده ایران می نامند.عرب زاده هایی که نقاب بر چهره کریه و پلید گذاشته اند و به اصطلاح قیام حسینی سرلوحۀ خود قرار داده اند.آیا قیام امام حسین علیه السلام ظلم بر ظلم بود؟

و با شعار مردم سالاری دروغین و با استفاده از احساسات دینی مردم مسلمان کشورمان ایران را به اسارت برده اند. و در حال جنگ سرد با مردمند و حقوق حقه مردم و جوانان این مرز و بوم را با توسل شکنجه و زور با اهرم های فشار و به اصطلاح سربازان گمنام امام زمان عج الله زیر پا گذاشته اند. و بزرگترین دیکتاتوری مذهبی جهان را در کشور کاملا مسلمان پیاده کرده اند.و به راستی خود را نهاد بر حق خدا و امام زمان می دانند و بانوشتن سناریوهای کثیف و توطئه های وحشتناک سعی در از بین بردن آرمانها و آرزوهای حقیقی نسل جوان مملکت هستند.

با توطئه های همچون انفجار حسینیه سید الشهدای شیراز و با توسل به اشخاصی به اصطلاح اپوزیسیون خارجی رقم زدند.و با ابزارهایی از خانواده هایی کاملا مذهبی و شناخته شده این پازل خود را تکمیل می کنند. و اشخاصی مثل من که پی به اعمال ننگین آنها برده اند به نابودی کشاندند.

در این مدت که من بی گناه در انفرادی بودم و در قفسهای بی رنگ و لعاب و دیوارهای خسته از خون درس آزادگی و آزادمردگی را زیر سایه مربوط خود یاد گرفتم و ناله های زنده مردان آزاده را که از لابلای ترک های دیوارها به عنوان یک رسالت بزرگ بر دوش شما نهادم. تا کشور و دین مبین اسلام را که در چنگال علفهای هرز که ریشه در منجلاب دارند نجات دهید و بدانید من و امثال من که پی به توطئه شومی که علیه مردم ایران است بردیم.

خون خود را فدای وطن و ناموس و دین و راه حقیقت کردیم تا شاید باری دیگر دستهای پلید و خون آلود خفاشان که نبض و رگهای حیاتی مملکت را در دست دارند برای شما پدران و برادران و آیندگان روشن شودو بدانید هر کس در برار ظلم سر سجده فرود آرد همرزم ظالم است .

من به جوانها توصیه می کنم دستهای گرم و پر محبت خود را در هم گره زنید و دنباله روی کسانی که جان و مال و ناموس خود را فدای این مرز و بوم کرده اند و سینه خود را سپر نیزه های دروغین ظالمان و کافران واقعی کرده اند باشید تا شاید تاریخ بار دیگر سرنوشت را به نفع مردم آزاده ایران رغم زند.

دز آینده نزدیگ کتابی چاب خواهد شد به نام سفر سنگ این کتاب گوشه ای از شکنجه و اسارت و اتهامات بی پایه و اساس من در قفس برای شما بازگو خواهد کرد. تا اهداف شوم این مزدوران رژیم دیکتاتوری بار دیگر برای شما روشن شود. من مسلمانم و مسلمان خواهم ماند.

مهدی اسلامیان

بند۱ سالن ۱ زندان رجائی شهر کرج

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: