ario222

Posts Tagged ‘تمسخر و تحقیر’

میزان پرس و میزان مرام سبزش

In جنبش سبز on 2009/10/27 at 16:58

میزان پرس خبری رو زیر عنوان «علی کردان در نمایشگاه مطبوعات به تمسخر گرفته شد + گزارش تصویری» منعکس کرده  که پس از مدتها منو به نوشتن چند سطر واداشت:

در این خبر راجع به تمسخر کردان در نمایشگاه و جلوی چشم دهها نفر میخوانیم ..من چند تا سوال دارم ار خودمون ، از تمام طرفداران جنبش سبز

براستی برای چی این همه برای تغییر وضعیت ایران تلاش میکنیم؟

برای چی شعار ادب مرد به ز دولت اوست میدهیم؟

آیا اگر یک انسان رو بخاطر خلافش یا اشتباهش جلوی چشم دیگران سرزنش کنیم با حاکمان فعلی فرقی داریم؟

آیا اگر یک مرد رو در حالیکه خودش حاضره و ناظر جلوی دیگران ضایع و بی آبرو کنیم این این اخلاقی است؟

آیا کار ما با امثال احمدی مقدم و همپالکیهای بی فرهنگش که آفتابه به گردن جونهای مردم می انداختند فرقی داره؟

چه کسی تضمین میکنه ما با این سطح اخلاق و فرهنگ اگر به قدرت برسیم کاری جز کارهای حاکمان فعلی و رفتاری جز رفتار اونها خواهیم داشت؟

اگر ما هم اشتباهات انقلابیون 57 رو تکرار کنیم همون بهتر که هیچ وقت پرچم تغییر رو بلند نکنیم

این زدنها

این تمسخرها

این تحقیرها از فرهنگ ایرانیان نیست

این همون فرهنگ جاهلی تازیهاست

این همون بلای عربزدگی هست که باید بهش غالب بشیم و کنارش بگزاریم

فرهنگ ایرانی میگه:

مردی نبود فتاده را پای زدن

گر دست فتاده ای بگیری مردی

دوستان، خواهران و برادران بزرگوار ما قبل از هر تغییر نیازمند به یک تغییر اخلاقی هستیم

اول از همه نیازمند انقلاب سبز اخلاقی و فرهنگی هستیم

اگر این تغییر رو در خودمون ایجاد نکنیم ، حتی اگر این نظام هم تغییر کنه

حتی اگر هم پس از 1400 سال شر اعراب و فرهنگ منحطشون کنده بشه. بازهم ما ،ما نخواهیم شد چرا که اخلاق ایرانی نداریم

چرا که انسانی رفتار نمی کنیم

یک بار کسانی که در پی تمسخر ، تحقیر، زندان، شکنجه، قتل و اعدام  و در کل انتقام از نامردان جمهوری اسلامی هستند  از خودشون بپرسند:

براستی چه فرقی بین ما و اونها هست در حالیکه اونها به نام اسلام جنایت میکنند و ما به نام آزادی و جمهوری؟

آیا نمی تونیم همچون پدرانمون مثل کوروش انسانهای اخلاقی و بخشنده باشیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟