ario222

Posts Tagged ‘مراجع’

شنبه سیاه

In کودتای 22 خرداد 1388، شنبه سیاه on 2009/06/21 at 01:54

30 ام خردادماه 1388 خورشیدی بی شک شنبه سیاه ما برای فرزندان و نوادگانمان لقب خواهد گرفت…

شاید ساعتی است که پس از دیدن فیلم شهدای امروز بر مظلومیتشان گریه میکنم

نمیدونم چی بگم یا چی بنویسم…

فقط توی دلم میگم خدایا می بینی چی به سر بندگانت میارن

خدایا نمیخوای حق این ستمگرا رو کف دستشون بگزاری؟

از میان همه نیروهای نظامی در ایران آیا سلحشوری مونده که از ما در مقابل این خامنه ای ضحاک و سگهای هرزش دفاع کنه؟

آیا هنوزم ارتش و خصوصا نیروی هواییش حاضرا از ایرانیها در مقابل این موجودات خبیث دفاع کنند؟

یکی از شهدای 30خرداد