ario222

Posts Tagged ‘13 آبان’

آخرین دست و پا زدنهای کودتاگران قبل از 13 آبان 88 در قالب اخطار به جنبش سبز : افراد اهل اقدام در راهند

In جنبش سبز on 2009/11/02 at 18:16

در آستانه حضور میلیونی جنبش سبز ایران در 13 آبانماه،خبری بسیار جذاب منتشر شد و جناب نقدی(همان سردار آبکی و دودکی) که مدتی از تجاوز به پسران آسوده خاطر شده و در حال استراحت است افاضه فیض نموده که «بايد افرادي كه اهل اقدام هستند را سازمان دهي کنیم».

قابل ذکر که همه ما این سگان بندپاره کرده را میشناسیم.همانهایی که در دستی چاقو و در دستی زنجیر دارند.تجاوز به پسران از تجاوز به خواهران جهنمیشان برایشان لذت بخشتر است،آنهایی که شکنجه جزیی از وجود مبارکشان است.یا به عبارت بهتر همان سربازان گمنان امام شیاطین خامنه ای که خداوند آرزوی گم شدن نامشان از گیتی را دارد.

اما مطلب جالب دیگری که در خبر آمده اینکه محمدرضا نقدی با اعتراف به اینکه»ما توان به حرکت در آوردن موج مردم را نداریم» گفت که»بسيج باید ابتكارعمل را به دست بگیرد».

که دو چیز دستگیرمان میشود لباس شخصیها در ارگانی به نام بسیج تجمع کرده اند قرار است عاملی برای حفظ وضع موجود باشند،ابتکار عملی که 30 سال با فریب مردم در دست حاکمان بود، اینک به خطری برای آنها تبدیل شده،پس حال که از مردم نمیتوان استفاده ابزاری کرد و حنای دین تحریف شده دیگر رنگی ندارد به سراغ توله سگهای دست پروره رفته اند تا آنها مسئولیت حفاظت از منافع ضد ملیشان را بر عهده گیرند،اما تفاوت عمل مردم و عمل بسیجیان در دو چیز است،مردم با راهپیمایی حفاظت منافع میکردند و اینان با جلوگیری از راهپیمایی!،قابل توجه کسانی که هنوز عضو بسیجند،دیگر آنکه حکومت اعتراف میکند دیگر توان موجسازی ندارد و این یعنی الفاتحه!….

سپاه یا دهانت را ببند،یا جنش سبز ملی ایران دندانهایت را در دهانت خرد خواهد کرد

In جنبش سبز on 2009/11/02 at 17:43

بیانیه سپاه هم به سلامتی علما در آمد. باز هم سپاه مثل همیشه دچار توهم توطئه شده و مزخرفاتی را به جنبش سبز ایران (که اینک به جرئت میتوان گفت یک جنبش ملی است و باید آنرا جنبش سبز ملی ایران نامید )نسبت داده است.عجیب آنکه تجربه 4 ماهه اخیر هرگز سرداران پوشالی سپاه را به خود نیاورده است و آنان همچنان در اوهام خویش سردرگمند.

چند نکته در این بیانیه آمده که پاسخی درخورد می طلبد:

1. شعار بر ضد استکبار و زورگویان: آری همواره شعار ایرانیان مبارزه با استکبار و استبداد بوده،امروز هم اگر جنبش سبز شعار میدهد مرگ بر روسیه،مرگ بر انگلیس و مرگ بر عرب پرستی، بواسطه شعور ملی ایرانیان است که خطر امروز برای ما نه تنها آمریکا بلکه روسیه،انگلیس و اعراب هستند.

اگر سپاه شرف و غیرت خود را فروخته و دریای مازندران ایرانیان را به روسیه باج داده گناه ملت مظلوم ایران چیست؟ اگر سپاه وجدان و وظایفش را لگد مال کرده و خلیج فارس را به خلیج عربی تبدیل نموده،مشکل آگاهی موج سبز چیست؟ اگر سرداران سپاه در زندانها به پسران و دختران تجاوز میکنند،گناه آزادیخواهی جنبش سبزیها چیست؟

2.درایت و هوشمندی مقام عظمای حماقت:اگر ملاک درایت دستور کشتار و تجاوز به ملت است باید عمر بن خطاب و سعد وقاص را بسیار از مقام عظمای حماقت مدیر و مدبرتر نامید.اگر ملاک هوشمندی دسیسه و زمینه چینی برای بقای استبداد و استعمار است که چنگیزخان مغول بسیار از رهبر شما هوشمندتر بوده است.

3.نظام اسلامی نماد ظلم ستیزی : امروز نظام اسلامی شما نماد تحقیر و نابودی ملتهای آزاده شده، نظامی که در خیابانها با قمه گردن میزند و در زندانها به پسران تجاوز میکند. این ننگ ازادی و ظلم ستیزی ملتهای تحت ستم است که شما خود را به موج سبز آزادیخواهان و ضد دیکتاتورهای جهان متصل کنید.شما عمله واقعی شیطان در لباس پیروان خدایید.شما نماد همه بدیهای هزاره سوم هستید و بعید است پس از شما ،حیواناتی همچون شما بر انسانها حکومت کنند.

4.اما اینکه گفته اید تا هنگامی که دیگران حقیقت نظامتان را نپذیرند مذاکره نخواهید کرد:چرا باید دنیا ماهیت حیوانی و خوی ضد انسانی شما را بپذیرد؟هر کدام از مسئولان دیگر کشورها که با شما معامله کند نه تنها در نزد ملت ایران منفور خواهد شد بلکه برای همه تاریخ خود را ردیف منففورترین ساستمداران ضد آزادی قرار خواهد داد.

5.اما از آنجا که از ملت خصوصا جوانان دعوت کرده اید 13 آبان بیایند به شما سپاهیان و بسیجیان میگوییم : خواهیم آمد،با تمام توان، با تمام جان اما نه برای بیعت با نظام و ولی وقیح پلیدش بلکه برای بیعت با انسانیت،استقلال،آزادی و جمهوری ایرانی، و دندانهایتان را در دهانتان خرد خواهیم کرد اگر بیش ازین به ملت دست درازی و توهین کنید.

6.اما در آخر گفته اید : «سپاه به هیچ جریانی اجازه نخواهد داد با طرح شعارها و مسایل انحرافی و دروغین به اراده راسخ و عزم پولادین آنان خدشه‌ای وارد سازد.»

ملت هم دقیقا همین منظور منظور را دارد و به شما اجازه نخواهد با جمهوری و اسلام دروغین،با ولی فقیه دروغین،با انتخابات دروغین،با شعار دروغین مبارزه بر ضد استکبار،با شعار دروغ امت اسلامی،با احزاب دروغین و جنبش دروغین سبز علوی بر ضد ملت اقدام کنید.سپاهین پلید و پولدوست،نوکران با جیره و مواجب عرب،غرب و شرق،کاری نکنید که نه از تاک اثری بگزاریم ، نه از تاک نشان.