ario222

Posts Tagged ‘22 خرداد 1389’

22 خرداد 89 و رفتارهاي عجيب و غريب مسئولين بي بي سي و بالاترين

In جنبش سبز on 2010/06/14 at 10:25

همه ما در يکسال و اندي که درگير قضيه انتخابات و حوادث پس از آن بوده ايم به بالاترين به چشم بهترين مرکز اطلاع رساني و خبرگيري نگاه کرده ايم.

اما  در اين مدت طي چند مرحله شاهد رفتارهاي عجيب و غريب مسئولين و گردانندگان بالاترين بوده ايم. عدم دسترسي به سايت در بعضي مواقع حساس يکي از اين موارد است.

طي ديروز و امروز اتفاقي رخ داد که در ظاهر بسيار عادي اما در باطن شک برانگيز است.

 

لوگوي سايت که به مناسبت 22 خرداد و ايام خونين ملت ايران در سال گذشته ، طرح صندوقي خونين را گرفته بود به حالت عادي برگشته!

 

انتظار ميرفت لوگوي بالاترين حداقل تا ابتداي تيرماه و طي روزهاي سالگرد پرشور جنبش ملي و سبز ايرانيان  همچنان سبز بماند اما لوگوي بالاترين ساعاتي است که به حالت عادي بازگشته است.

 

همچنين حذف دسترسي به صفحات پيشين هموطناني را که به دنبال اخبار 22 خرداد 89 بودند را از اخبار گوناگون محروم ساخته و تنها ميتوان به آخرين لينکها در صفحات لينک داغ و لينک تازه مراجعه کرد.

 

اگر بخواهم از ديد صرفا شکاکانه نگاه کنم بايد بگويم پيمان نانوشته اي بين مسئولين بالاترين و نظام دروغین اسلامي بسته شده تا در مواقع حساس جريان اطلاع رساني کند شود، اما در حالت خوشبينانه آنها از عواقب کارشان ميترسند و تهديد ها آنها را از ادامه دادن ياري رساندن به مردم منصرف  کرده است.

 

بي بي سي هم که تکليفش روشن است ، به قول خودشان بنگاه سخن پراکني رژيم انگليس، نه از بي بي سي بايد انتظار دوستي با مردم ايران را داشت و نه از مسئولينش انتظار جوانمردي در حمايت از ملت مظلوم ايران.

 

تنها ميتوان گفت انگليس در چشم مردم ایران آنقدر منفور است که اگر 24 ساعته هم به نفع ايرانيان خبر پخش کند باز هم مورد تنفر عموم ملت ايران است.

 

هنوز نسل قبل از انقلاب به ياد دارند که بي بي سي چگونه به هر مناسبتی سخنرانیها و اعلامیه های خمینی را پخش میکرد و همین دوستان انقلابی بدو بدو به دنبال گرفتن موج همین استعمارگر پیر بودند تا بیانیه رهبر تازی پرست و آخوند مفتخور خونریز را بشنوند.

ما نمی توانیم و نمی خواهیم خودمان را در مورد خباثت ذاتی و عملی انگلیسی ها و انگلیسی تبارها فریب دهیم : همه ما میدانیم آنها از هنگامی که شعار مرگ بر روسیه و چین را شنیده اند به خود لرزیده اند زیراکه بسیار بسیار بیشتر از آنها این رژیم سلطنتی انگلیس است که به نظام منفور و خونریز و متجاوز ظاهرا اسلامی یاری میرساند و اگر روزی روزگاری اسناد باجدهی رژیم اسلامی در زمینه صنایع و معادن و همچنین همکاریهای اطلاعاتی شان رو شود، چه اتفاقها که برای منافع انگلیس نخواهد افتاد.

من از دوستان گرداننده بالاترینی میخواهم کاری نکنند تا نظر کاربران نت در مورد آنها همان نظر مردم ایران در مورد انگلیس شود : سایتی که برای تامین منافعش با کثیفترین رژیم تاریخ معاصر  بصورت زیرزمینی و پشت پرده همنوا و همداستان است!

کاری نکنند تا همانطور که بی بی سی از نظر ایرانیان بی اهمیت شده است آنان نیز بی اهمیت شده و نتی ها به دنبال سایتی صادقتر و پاکتر بروند.

بالاترین مرجع بسیار بسیار مهم خبررسانی و تبادل اطلاعات برای جوانان و عموم ایرانیان طبقه متوسط به بالا ، نخبگان و تحصیلکرده ها و روشنفکرها شده، بهتر است به جای تامین منافع خودش و ترس از تهدیدهای رژیم به مسیر خودش برای به جریان انداختن شفافیت رسانه ای حرکت کند.

 

امیدوارم این آخرین باری باشد که اینچنین کاربران را شکاک میکند.

آخرین حرفم با مسئولین بالاترین این است که ایرانیان بسیار بسیار بیشتر از تصور شما باهوشند و تک تک حرکات شما زیر نظر است؛ پس کمتر خطا کنید و پایتان را از سیاست بازی و باجدهی به نظام بیرون بکشید!